09 September 2008

Pengenalan PPIK


PPIK (Pusat Perkhidmatan dan Ilmu Komuniti)

merupakan salah satu lagi telecenter yang mempunyai
objektif untuk membantu komuniti setempat.


Kampung Seri Tiram Jaya, Tanjong Karang, Selangor

merupakan salah sebuah tempat yang terpilih
bagi merealisaikan projek ini.