11 November 2008

OBJEKTIF :Senarai Bertitik Tumpu Khas
  • Menyediakan perkhidmatan infrastruktur komunikasi dan kemudahan capaian internet di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan pendalaman.

  • Menyediakan latihan dan kemahiran ICT kepada masyarakat di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan pendalaman (Celik IT)

  • Melahirkan komuniti yang kreatif dan inovatif

  • Meningkatkan mutu hidup penduduk luar bandar

  • Penyampaian maklumat dengan pantas

MATLAMAT DASAR :

  • Menjadikan Malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi dan multimedia (Wawasan 2020)

  • Menggalakkan pewujudan masyarakat di mana perkhidmatan berdasarkan maklumat sebagai asas pembangunan kualiti hidup yang berterusan.

  • Mencambahkan dan memupuk sumber maklumat dan perlambangan budaya tempatan

  • Menggalakkan tahap keyakinan pengguna yang tinggi dalam penyampaian perkhidmatan daripada industri ini.

Tiada ulasan: